Taiteen perusopetus

TAIKA – Aikaa taiteelle

Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan musiikissa, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. Opintojen yhteinen otsikko on TAIKA. TAIKA viittaa niin monialaiseen taidekasvatukseen kuin taiteen tekemiseen ja katsomiseen liittyvään lumoon ja uusiin mahdollisuuksiin. Taiteen perusopintojen suorittaminen mahdollistaa paneutumisen taiteeseen; aikaa taiteelle.  

TAIKA-opintojen ytimessä on kolmen taiteenalan välinen yhteistyö. Opinnot tarjoavat kokemuksen erilaisista taiteen tekemisen tavoista ja esitysmuodoista, niin valitun taiteenalan sisällä kuin monitaiteisissa projekteissa.  

Mitä taiteen perusopetus on?

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille sekä aikuisille tarkoitettua, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Sen tehtävä on mahdollistaa taiteen harrastaminen pitkäjänteisesti ja omia kiinnostuksen kohteita kuunnellen.   

Taiteen perusopinnot kehittävät taiteenalan tyypillistä osaamista, luovaa ajattelua ja osallisuuden kokemusta. Opinnot innostavat itsensä kehittämiseen ja elinikäisen taidesuhteen luomiseen. Ne antavat myös valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen.  

Koulutuksen järjestäjän hyväksymä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä opetushallituksen 2017 julkaisemiin opetussuunnitelman perusteisiin.   

 Pääsykokeita opintoihin ei ole, vaan oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Taiteen perusopetukseen valittu oppilas on oikeutettu jatkamaan opintoja, kunnes yleinen oppimäärä on suoritettu. Suoritettuaan yleisen oppimäärän mukaiset opinnot opiskelija saa päättötodistuksen. Todistuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi haettaessa taiteenalan ammattiopintoihin tai työnhakutilanteissa.  

Laajuus ja rakenne

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 oppituntia. Oppimäärä koostuu yleisistä opinnoista (väh. 300 ot) ja teemaopinnoista (väh. 200 ot). Yhteisten opintojen tarkoitus on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Teemaopinnoissa laajennetaan yhteisissä opinnoissa hankittua osaamista.   

Voit tutustua opetussuunnitelmaan tarkemmin oppilaan oppaasta:

Oppilaan opas – taiteen perusopetus

Alasivuilta saat lisätietoja eri taiteenlajien TPO-opinnoista Mikkelin kansalaisopistossa.

Taiteen perusopetus kuvataiteissa
Taiteen perusopetus musiikissa
Taiteen perusopetus teatteritaiteessa

Vastuuopettajat:

Musiikki:
Reetta Rautiainen
puh. 050 311 7041
reetta.rautiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvataide:
Eini Syväniemi
puh. 050 311 7039
eini.syvaniemi@sivistys.mikkeli.fi

Teatteritaide:
Raisa Ekoluoma
puh. 050 311 7038
raisa.ekoluoma@sivistys.mikkeli.fi

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X